Privacybeleid

Privacyverklaring

UW privacy is gewaarborgd.

Consumenten en overige bezoekers van de website van Thyzo ontvangen géén commerciële informatie van Thyzo, al dan niet via e-mail, tenzij zij de wens daartoe uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven door activering van een daartoe bestemde knop op de webpagina van Thyzo.

De door consument ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van consument. De gegevens van consument worden opgenomen in een centraal bestand van Thyzo. Enkel als de consument hiervoor toestemming heeft verleend kunnen deze gegevens worden gebruikt om de consument volledig up-to-date te houden voor wat betreft de branche- en productontwikkelingen. Thyzo verspreidt voor dit laatste doel een e-mail nieuwsbrief.

De consument is te allen tijde bevoegd aan Thyzo mede te delen dat hij de hier bedoelde commerciële informatie niet meer wenst te ontvangen, waarna Thyzo zo spoedig mogelijk tot het stopzetten daarvan zal zorg dragen.

De verwerking van de gegevens van de consument zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Thyzo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u deze gegevens invult bij het aanmaken van een account of bij het plaatsen van een bestelling in onze webshop.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• (factuur)Adres;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Locatiegegevens;
• Aankoopgeschiedenis;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het aanmaken van een account op onze website, wanneer u met ons correspondeert of wanneer u ons belt;
• Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt, bijvoorbeeld van de filters e.d.
• Inloggegevens van uw account;
• Andere gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de hieronder weergegeven doeleinden van verwerking.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

• Het afhandelen van uw order en betaling;
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (na uw toestemming);
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van uw bestelling;
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
• Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren;
• Om onze website en onze dienstverlening (op individueel niveau) te verbeteren. Dit doen wij op basis van uw voorkeuren (cookies), het gebruik van onze website en markt- en klantonderzoeken;
• Het afhandelen van verzoeken, klachten en geschillen en de naleving van wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, onder andere bij het kunnen aanbieden en aanprijzen van onze diensten. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Thyzo verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. De partijen waarmee wij samenwerken worden door Thyzo zorgvuldig uitgezocht, om de bescherming van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Derden hebben een verwerkingsovereenkomst met Thyzo afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Thyzo.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Thyzo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de eerdergenoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegegevens?

Thyzo neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy afdeling via info@thyzo.nl.
Thyzo neemt alle maatregelen om het inzien van de klant- en ordergegevens af te schermen voor derden. Thyzo streeft voortdurend naar verbetering van de beveiliging op basis van de nieuwste technologieën. Thyzo maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.

Cookie informatie

Hoe gaat Thyzo om met cookies?

Thyzo maakt op de website Thyzo.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer. Dit om bijvoorbeeld de website goed te laten werken of om inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Met deze informatie kunnen we de webdiensten en uw gebruikerservaring van onze website verbeteren. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

Natuurlijk kunt u ook geplaatste cookies zelf van uw computer verwijderen. Wilt u helemaal geen gebruikmaken van cookies dan kunt u ze uitzetten bij uw eerste bezoek aan onze website. Wij vragen u dan of u ons toestemming geeft om cookies te plaatsen. (het kan zijn dat de website dan niet meer optimaal functioneert.)

Cookies verwijderen of uitzetten in uw browser

Cookies uitzetten in Internet Explorer
1. Kies in het menu voor de optie ‘Extra’ (of ‘Tools’) en vervolgens de optie ‘Internet Opties’ (‘Internet Options’).
2. Klik op het tabblad ‘Privacy’.
3. Door het schuifje helemaal naar boven te schuiven blokkeer je alle cookies.
4. Onder de knop Advanced kun je de gedetaileerd opties zelf opgeven.

Cookies uitzetten in Firefox
1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox (menu Extra in Windows XP) en klik daarna op Opties.
2. Selecteer het paneel Privacy.
3. Stel Firefox zal: in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.
4. Haal het vinkje weg bij Cookies van websites accepterenom cookies uit te schakelen.

Cookies uitzetten in Google Chrome
1. Klik op het pictogram ‘Gereedschap’ op de browserwerkbalk.
2. Selecteer Instellingen.
3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
4. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop Instellingen voor inhoud.
5. In het gedeelte ‘Cookies’ kun je de volgende instellingen voor cookies wijzigen:
• Cookies verwijderen
• Cookies standaard blokkeren
• Cookies standaard toestaan
• Uitzonderingen instellen voor cookies van specifieke websites of domeinen

Cookies uitzetten in Safari
1. Ga naar ‘Voorkeuren’
2. Ga naar ‘Privacy’ en geef aan dat je alle cookies wilt blokkeren.

Thyzo maakt gebruik van:

Functionele cookies:
• zorgen ervoor dat je niet elke keer opnieuw op Thyzo hoeft in te loggen
• onthouden welke producten zich in je winkelmandje bevinden

Niet-functionele (analyse) en tracking cookies:
• stellen ons in staat te zien hoeveel bezoekers de website heeft
• gebruiken we om te zien hoe onze bezoekers Thyzo.nl gebruiken
• gebruiken we om de prestaties van de website te verbeteren
• gebruiken we om jouw gebruikerservaring op de website te verbeteren
• maken het jou mogelijk om content te delen of te ‘liken’ op social media
• houden uw surfgedrag bij om u op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden

Wil u meer weten hoe we bij Thyzo omgaan met Cookies neem dan contact op met onze klantenservice.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door Thyzo. Tenslotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.
Voor vragen of een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen naar: info@thyzo.nl

U kunt uw vraag en/of verzoek ook per post sturen via:

Thyzo BV
Ruysdaelkade 97-99
1072 AM   AMSTERDAM – Nederland

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.
U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoongegevens.


Het kan voorkomen dat wij onze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij vinden dat de privacyverklaring nóg duidelijker kan, wanneer er een spelfout in staat of indien onze diensten of werkwijzen wijzigen. De laatste versie van onze privacyverklaring kunt u altijd op onze website inzien. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 december 2018

error: