Luchtkwaliteit op kantoor, hoe te verbeteren?

Lees hier alles over luchtvervuiling kantoor

Luchtvervuiling kantoor

volg ons

Luchtkwaliteit op kantoor, hoe te verbeteren?

Vanwege de omgeving en de vele apparatuur is er vaak veel luchtvervuiling op kantoor. De gevolgen hiervan zijn niet mals. Het veroorzaakt absentie en de productiviteit gaat omlaag. Dit terwijl wij Nederlanders veel tijd op ons werk spenderen. Dan wil je ervoor zorgen dat de luchtvervuiling op kantoor minimaal is. In dit artikel kijken we wat volgens de wetenschap de oorzaken en gevolgen zijn. Ook leggen we uit wat je opties zijn om de luchtkwaliteit op kantoor te verbeteren.

 1. Impact omgeving op luchtvervuiling in een kantoor

 2. Gevolgen gebruik kantoorapparatuur

 3. Luchtvervuiling op kantoor, maakt het ons ziek?

 4. De productiviteit gaat omhoog door de luchtkwaliteit te verbeteren

 5. Wat zijn manieren om de luchtkwaliteit op kantoor te verbeteren?

 6. Welke keuze moet ik dan maken?

Wat is luchtvervuiling?

Luchtvervuiling is niet één ding, maar bestaat uit verschillende onderdelen. Een belangrijke vervuiler waar je veel over hoort is fijnstof. Dit zijn deeltjes die door de lucht zweven en kleiner dan 10 micrometer zijn. Hierdoor komen ze in onze longen terecht en richten daar schade aan. De allerkleinste deeltjes komen zelfs in onze bloedbaan terecht. Stikstofoxides zijn een andere belangrijke groep. Deze stoffen komen vrij bij verbrandingsprocessen, zoals het verkeer, en zorgen voor irritaties van de luchtwegen. Een laatste soort luchtvervuiling die voor mensen ook erg schadelijk is, is ozon. Dit is een gas dat ontstaat door elektrische apparaten en onze lichaamscellen aanvalt. Deze problemen bestaan in heel Nederland, maar de luchtkwaliteit op kantoor heeft nog wat extra effect.

Zorgt de locatie voor luchtvervuiling bij kantoren?

Een belangrijke oorzaak voor slechte luchtkwaliteit op kantoor is de locatie. Meer dan de helft van de kantoorruimte in nederland staat in de drie meest vervuilde provincies: Noord Holland, Zuid Holland en Noord Brabant. Dit is niet gek, hier wonen immers ook de meeste mensen. Maar waar veel mensen nog in rustige woonwijken of in de kleinere dorpen en steden wonen is dit voor kantoren niet het geval. De grote steden zoals Amsterdam en Utrecht hebben ook per inwoner veel meer kantoren dan de kleinere steden. Van al deze kantoren staat maar 19% in een relatief schone omgeving zoals een woonwijk of een buitengebied. De rest staat vooral op bedrijfsterreinen of in het centrum. Dit zijn natuurlijk niet de schoonste plekken! Deze plekken staan vaak erg dicht bij veel toegangswegen. Hier komt vooral veel fijnstof en stikstofdioxides bij vrij. De locatie levert dus een belangrijke bijdrage aan de luchtvervuiling op kantoor.

Luchtvervuiling kantoor

Kantoorapparatuur, wat zijn de gevolgen?

Een ander gevaar voor de luchtkwaliteit op kantoor zijn alle apparaten die men daar gebruikt. Printers, kopieerapparaten of zelfs nog een fax hebben allemaal invloed op de lucht, vooral door middel van ozon en door de toners. Deze apparaten gebruiken bij hun werk stevige elektrische spanning. Hierdoor ontstaat ozon. Ozon is een gas dat bestaat uit drie zuurstofatomen. Omdat het erg reactief is veroorzaakt het schade aan ons lichaam. Ook de toners van printers en kopieermachines leveren soms gevaar op. Deze apparaten werken namelijk met drukint. Dit zijn hele fijne poeders die bestaan uit allerlei bestanddelen. Bij het printen vindt er soms ontleding van deze drukinkt plaats waardoor de bestanddelen vrij in de lucht komen. Dit zorgt voor fijnstof, hele fijne roet en stikstofdioxides. Dit brengt gevaarlijke gezondheidseffecten met zich mee. Voor al deze stoffen geldt dat de concentratie erg belangrijk is. Één printer in een groot, goed geventileerd kantoor levert niet gelijk gezondheidsproblemen op. Als er meerdere apparaten zijn, zeker in een iets kleinere ruimte draagt dit bij aan de luchtvervuiling op het kantoor.

Zorg voor een goede luchtkwaliteit op kantoor

Al deze verontreinigingen op kantoor brengen serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee. Volgens de RIVM zorgt luchtvervuiling voor 4% van de totale ziektelast in Nederland. Dat is meer dan bijvoorbeeld alcoholgebruik (3%). Voor elk kantoor brengt luchtvervuiling dus schadelijke effecten mee. Dit komt vooral door een gestegen aantal hart- en vaatziekten en luchtwegklachten. De wetenschap denkt nu dat dit komt doordat de fijnstofdeeltjes ontstekingsreacties veroorzaken in de longen en hierdoor de zuurstofopname verstoren. De ultra-fijnstof dringt ook zelfs door tot aan het bloed, waardoor het ontstekingsreacties veroorzaakt in de bloedvaten. Dit veroorzaakt schade en aderverkalking. Op termijn ontstaan hierdoor dus hart- en vaatziekten en een verminderde longfunctie.

Door de luchtkwaliteit op kantoor te verbeteren verhoog je de productiviteit

Luchtvervuiling zorgt er niet alleen voor dat mensen vaker ziek zijn, het maakt ze ook minder productief. In 2017 is in een grote studie onderzocht wat de effecten zijn van de luchtkwaliteit op productiviteit, zonder ziekte mee te nemen. Hieruit is gebleken dat werknemers minder productief zijn als de luchtvervuiling op kantoor hoger is. Voor elke verdubbeling van de luchtvervuiling, daalt de productiviteit van werknemers maarliefst met 10%! Dit zou dan vooral komen door een verminderde zuurstofopname. Dit leidt tot hoofdpijn, vermoeidheid en slechtere cognitieve vaardigheden. De luchtkwaliteit op kantoor verbeteren leidt dus tot een stuk productievere werknemers, en:

 • Het voorkomt hart en vaatziektes.
 • Je verhoogt de concentratie van je werknemers
 • Je vermijdt luchtweginfecties
 • Het vermindert vermoeidheid op kantoor
 • Verhoogt de productiviteit

Hoe creëer je dan een goede luchtkwaliteit op kantoor?

De beste manier om de luchtkwaliteit op kantoor optimaal te maken is door gebruik te maken van een luchtreiniger. Deze gebruiken fijnmazige filters om de vervuiling fysiek uit de lucht te verwijderen. Sommige hebben ook de optie om een koolstoffilter toe te voegen. Hiermee haal je ook ozon uit de lucht en verbeter je luchtkwaliteit op kantoor.

Welke luchtreiniger voor kantoren is de beste keuze?

Voor de meeste kantoren is de EDC650 een passende luchtreiniger. Met zijn grote capaciteit kan hij de meeste kantoren goed aan. Hij beschikt over een gepatenteerde technologie waardoor hij grotere ruimtes effectiever reinigt. Ook is er de optie om een koolstoffilter toe te voegen. Dit verwijdert de ozon uit de lucht en zorgt voor een gezondere omgeving. Het geluidsniveau blijft laag, zo rond de 40 dB. Hierdoor lijdt het geen mensen af die aan het werk zijn. Zo verwijder je luchtvervuiling van kantoor en ademt iedereen weer vrijuit!

Wil jij wat doen aan jouw klachten met de TWE310 of wil je meer informatie? Kijk dan op onze productpagina of bel +31 020 670 2070 voor persoonlijk advies.

Veelgestelde vragen over luchtkwaliteit op kantoor:

Nee. Luchtvervuiling is een verzamelterm dat verschillende onderdelen bevat. Fijnstof, ozon en stikstofdioxides zijn de meest genoemde. Al deze stoffen hebben verschillende effecten.

Ja. Uit onderzoek is gebleken dat mensen bij luchtvervuiling minder geconcentreerd zijn, vermoeider en vaker hoofdpijn hebben. Hierdoor weken ze mnder hard.

Nee. Een printer of een kopieermachine in een kantoor is niet gelijk gevaarlijk. Als er veel apparatuur op een kleine plek staat, kan de vervuiling zich daar wel flink opstapelen.