Gaan mensen minder hard werken door luchtvervuiling?

Ja. Uit onderzoek is gebleken dat mensen bij luchtvervuiling minder geconcentreerd zijn, vermoeider en vaker hoofdpijn hebben. Hierdoor weken ze mnder hard.